• 17 kwietnia, 2021

Home – HEMATOONKOLOGIA

Hematoonkologia obejmuje ponad 140 różnego rodzaju nowotworów krwi, które można sklasyfikować w 3 grupach: białaczka, czyli nowotwory krwinek białych, chłoniaki, czyli nowotwory układu limfatycznego i nowotwory wywodzące się z układu chłonnego, a zlokalizowane w szpiku.

KAMPANIA

Celem kampanii „Potrzeba trochę szczęścia. Historie pacjentów z chorobami hematoonkologicznymi” jest budowanie świadomości społecznej na temat chorób hematoonkologicznych i wsparcie grupy pacjentów poprzez przedstawienie historii osób, którym pomimo choroby udaje się prowadzić aktywne, normalne życie.

REGULAMIN

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64a/8 Warszawa