• 9 czerwca, 2022

Bakterie panelowe do oznaczania ilościowego zapalenia płuc

Bakterie  wykorzystują systemy koniugacji, podrodzinę systemów wydzielniczych typu IV, do przenoszenia DNA do komórek biorcy. Pomimo 50 lat badań, architektura i mechanizm działania kanału pośredniczącego w przenoszeniu DNA przez  otoczkę komórkową bakterii  pozostają niejasne. Stosując czuły,  policzalny  test zwany transferową immunoprecypitacją DNA (TrIP), identyfikujemy kontakty między substratem DNA (T-DNA) a 6 z 12 składnikami systemu koniugacji VirB/D4 fitopatogenu Agrobacterium tumefaciens. Nasze wyniki definiują…

Read More

Małe białko rab6 wiążące GTP działa w transporcie wewnątrz aparatu Golgiego

Rab6 jest wszechobecnym białkiem wiążącym GTP podobnym do ras, związanym z błonami kompleksu Golgiego (Goud, B. , A. Zahraoui, A. Tavitian i J. Saraste. 1990. Nature (Londyn.). 345:553- 556; C. Antony, C. Cibert, G. Geraud, A. Santa Maria,  B. Maro, V. Mayau i  B. Goud. 1992. J. Cell Sci. 103: 785-796). Mamy przejściową nadekspresję w mysich komórkach L i ludzkich komórkach…

Read More

Wydajność i moc w genetyce.

Zbadaliśmy selekcję i analizę znaczników SNP do badań asocjacyjnych całego genomu, szczegółowo badając związek między inwestycjami w genotypowanie a mocą statystyczną. Czy metody parami lub multimarkerami  maksymalizują wydajność i moc? W jakim stopniu zasilanie jest zagrożone, gdy tagi są wybierane z niekompletnego zasobu, takiego jak HapMap? Odpowiedzieliśmy na te pytania, korzystając z danych genotypowych z projektu HapMap ENCODE, badań asocjacyjnych…

Read More
hematoonkologia

Izolacja ludzkiego genu, który hamuje

Izolacja ludzkiego genu, który hamuje zakażenie HIV-1 i jest tłumiony przez wirusowe białko Vif.  Viruses have developed numerous non-immune methods to counteract host-mediated mechanisms that confer resistance to an infection. The Vif (virion infectivity issue) proteins are encoded by primate immunodeficiency viruses, most notably human immunodeficiency virus-1 (HIV-1). These proteins are potent regulators of virus…

Read More
hematoonkologia

Sierocy receptor jądrowy RORgammat

Sierocy receptor jądrowy RORgammat kieruje programem różnicowania prozapalnych komórek pomocniczych IL-17 + T.  IL-17-producing T lymphocytes have been lately proven to comprise a definite lineage of proinflammatory T helper cells, termed Th17 cells, which can be main contributors to autoimmune illness. We present right here that the orphan nuclear receptor RORgammat is the important thing transcription issue that orchestrates…

Read More
hematoonkologia

Poprawa czasu przeżycia przy stosowaniu

Poprawa czasu przeżycia przy stosowaniu ipilimumabu u pacjentów z przerzutowym czerniakiem.  BACKGROUND An enchancment in general survival amongst sufferers with metastatic melanoma has been an elusive objective. On this section Three examine, ipilimumab–which blocks cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen Four to potentiate an antitumor T-cell response–administered with or with out a glycoprotein 100 (gp100) peptide vaccine was in…

Read More