• 9 czerwca, 2022

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C   : badanie specyficznych dla typu różnic w pochodzeniu geograficznym i chorobie. Ze względu na różnorodność sekwencji nukleotydów różnych <em>izolatów</em> <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, ważne stało się wyjaśnienie, czy różne geno<em>typy</em> wirusa zapalenia wątroby typu C <em >wirusy</em> różnią się pod względem patogenności, zakaźności, odpowiedzi na terapię przeciwwirusową i grupowania geograficznego.…

Read More

RETRO-TEK HIV-1 P24 Antygen ELISA

Ocena 24-miesięcznej skuteczności zydowudyny stosowanej przez matkę w krótkim okresie leczenia w zapobieganiu przenoszenia wirusa <em>HIV</em>-<em>1</em> z matki na dziecko (MTCT) w populacji karmiącej piersią w Afryce Zachodniej Dane zostały zebrane z dwóch badań klinicznych: DITRAME-ANRS049a przeprowadzonych w Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso i RETRO-CI, przeprowadzonych w Abidżanie. Między <em>1 września</em>995 a <em>1</em>998…

Read More
hematoonkologia

Interleukina-23 zamiast interleukiny-12 jest

Interleukina-23 zamiast interleukiny-12 jest cytokiną krytyczną dla autoimmunologicznego zapalenia mózgu.  Interleukin-12 (IL-12) is a heterodimeric molecule composed of p35 and p40 subunits. Analyses in vitro have outlined IL-12 as an essential issue for the differentiation of naive T cells into T-helper sort 1 CD4+ lymphocytes secreting interferon-gamma (refs 1, 2). Equally, quite a few research have concluded that IL-12…

Read More
hematoonkologia

Izolacja ludzkiego genu, który hamuje

Izolacja ludzkiego genu, który hamuje zakażenie HIV-1 i jest tłumiony przez wirusowe białko Vif.  Viruses have developed numerous non-immune methods to counteract host-mediated mechanisms that confer resistance to an infection. The Vif (virion infectivity issue) proteins are encoded by primate immunodeficiency viruses, most notably human immunodeficiency virus-1 (HIV-1). These proteins are potent regulators of virus…

Read More
hematoonkologia

Poprawa czasu przeżycia przy stosowaniu

Poprawa czasu przeżycia przy stosowaniu ipilimumabu u pacjentów z przerzutowym czerniakiem.  BACKGROUND An enchancment in general survival amongst sufferers with metastatic melanoma has been an elusive objective. On this section Three examine, ipilimumab–which blocks cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen Four to potentiate an antitumor T-cell response–administered with or with out a glycoprotein 100 (gp100) peptide vaccine was in…

Read More