• 9 czerwca, 2022

Bakterie panelowe do oznaczania ilościowego zapalenia płuc

Bakterie  wykorzystują systemy koniugacji, podrodzinę systemów wydzielniczych typu IV, do przenoszenia DNA do komórek biorcy. Pomimo 50 lat badań, architektura i mechanizm działania kanału pośredniczącego w przenoszeniu DNA przez  otoczkę komórkową bakterii  pozostają niejasne. Stosując czuły,  policzalny  test zwany transferową immunoprecypitacją DNA (TrIP), identyfikujemy kontakty między substratem DNA (T-DNA) a 6 z 12 składnikami systemu koniugacji VirB/D4 fitopatogenu Agrobacterium tumefaciens. Nasze wyniki definiują…

Read More

Histoplazmoza

Chociaż histoplazmoza jest wysoce endemiczna w niektórych regionach obu Ameryk, choroba może być obserwowana na całym świecie i nie należy jej pomijać u pacjentów z niewyjaśnionymi chorobami płuc lub chorobami ogólnoustrojowymi. Większość pacjentów wykazuje oznaki i objawy płucne, którym towarzyszą anomalie radiologiczne , które często mylone są z  pozaszpitalnym zapaleniem płuc  wywołanym przez  czynniki bakteryjne  lub wirusowe. Po rozważeniu diagnozy  panel  testów mykologicznych i nieopartych na…

Read More

Małe białko rab6 wiążące GTP działa w transporcie wewnątrz aparatu Golgiego

Rab6 jest wszechobecnym białkiem wiążącym GTP podobnym do ras, związanym z błonami kompleksu Golgiego (Goud, B. , A. Zahraoui, A. Tavitian i J. Saraste. 1990. Nature (Londyn.). 345:553- 556; C. Antony, C. Cibert, G. Geraud, A. Santa Maria,  B. Maro, V. Mayau i  B. Goud. 1992. J. Cell Sci. 103: 785-796). Mamy przejściową nadekspresję w mysich komórkach L i ludzkich komórkach…

Read More

Wirusy układu oddechowego zwiększają adhezję patogenów bakteryjnych

Wtórne infekcje bakteryjne często komplikują infekcje wirusowe dróg oddechowych, ale mechanizmy predysponujące wirusy do chorób bakteryjnych nie są do końca poznane. Określiliśmy wpływ zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego ( RSV ),  ludzkim wirusem paragrypy 3 (HPIV-3) i wirusem grypy na zdolność nietypowych Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae do przylegania do komórek nabłonka oddechowego oraz jak te wirusy zmieniają…

Read More

RETRO-TEK HIV-1 P24 Antygen ELISA

Ocena 24-miesięcznej skuteczności zydowudyny stosowanej przez matkę w krótkim okresie leczenia w zapobieganiu przenoszenia wirusa <em>HIV</em>-<em>1</em> z matki na dziecko (MTCT) w populacji karmiącej piersią w Afryce Zachodniej Dane zostały zebrane z dwóch badań klinicznych: DITRAME-ANRS049a przeprowadzonych w Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso i RETRO-CI, przeprowadzonych w Abidżanie. Między <em>1 września</em>995 a <em>1</em>998…

Read More
hematoonkologia

Izolacja ludzkiego genu, który hamuje

Izolacja ludzkiego genu, który hamuje zakażenie HIV-1 i jest tłumiony przez wirusowe białko Vif.  Viruses have developed numerous non-immune methods to counteract host-mediated mechanisms that confer resistance to an infection. The Vif (virion infectivity issue) proteins are encoded by primate immunodeficiency viruses, most notably human immunodeficiency virus-1 (HIV-1). These proteins are potent regulators of virus…

Read More