• 9 czerwca, 2022

Wirusy układu oddechowego zwiększają adhezję patogenów bakteryjnych

Wtórne infekcje bakteryjne często komplikują infekcje wirusowe dróg oddechowych, ale mechanizmy predysponujące wirusy do chorób bakteryjnych nie są do końca poznane. Określiliśmy wpływ zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego ( RSV ),  ludzkim wirusem paragrypy 3 (HPIV-3) i wirusem grypy na zdolność nietypowych Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae do przylegania do komórek nabłonka oddechowego oraz jak te wirusy zmieniają…

Read More